THE NEW ECLIPSE CROSS

החל מ –                                                                                        תשלום חודשי קבוע החל מ 

159,900 ַֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻ| 2,013

בתוספת אגרת רישוי החל מ- 2,148 ₪ 

לתיאום פגישה און ליין לאולם התצוגה בנושא קניית רכב חדש, אנא השאירו פרטים.
למנהל מכירות: 0586558858 

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
 
קוד דגםתיאור דגםרמת בטיחות
0590-0183
0590-0184

ASX Intense
ASX Instyle
ASX Panoramic
3
0590-0185ASX Premium4
רמת בטיחות גבוהה
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
 
רמת בטיחות נמוכה
 
דגםצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ *דרגת זיהום
ASX Intense8.7משולב15
ASX Instyle8.7משולב15
ASX Panoramic8.7משולב15
ASX Premium8.7משולב15

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

*נתוני היצרן, ע"פי בדיקות מעבדה תקן PART. CFR E 40 86
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומתהתשס"ט 2009