THE NEW SPACE STAR

החל מ –                                                                                        תשלום חודשי קבוע החל מ 

88,900 ַֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻ| 

בתוספת אגרת רישוי החל מ- 1,240 ₪
 79

אהבה ממבט ראשון

 

נפח

רדיוס סיבוב מינימלי

נפח תא מטען

מיכל דלק

 

 

The New Space Star מחיר מחירון מחיר אגרת רישוי
ספייס סטאר Instyle 88,900 ₪ 1,240 ₪


ספייס סטאר Premium 91,900 ₪ 1,240 ₪

אתם בוחרים את המסלול המתאים והנוח ביותר עבורכם

להרכבת הצעת מימון משלכם

למחיר תתווסף אגרת רישוי והיא אינה חלק מעסקת המימון. המחיר אינו כולל אבזור ותוספות. התשלום החודשי אינו כולל עמלת הקמה. ריבית אפקטיבית בשיעור 4.61%. העסקה כפופה לאישור כלמוביל פתרונות מימון לרכב בע"מ (מס' רישיון 54683) ותנאיה.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

לתיאום פגישה און ליין לאולם התצוגה בנושא קניית רכב חדש, אנא השאירו פרטים.
למנהל מכירות: 0586558858 

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
 
קוד דגםתיאור דגםרמת בטיחות
0037
0038
0036
ספייס סטאר Instyle
ספייס סטאר Supreme
ספייס סטאר Premium
3
רמת בטיחות גבוהה
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
 
רמת בטיחות נמוכה
דגםצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ *דרגת זיהום
ספייס סטאר Instyle5.4משולב4
ספייס סטאר Supreme5.5משולב4
ספייס סטאר Premium5.5משולב4

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

*נתוני היצרן, ע"פי בדיקות מעבדה תקן EU 2017/1151
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומתהתשס"ט 2009